ÖRNEKTİR! Alışverişinize ait sözleşmeyi alışverişinizi tamamlamadan önce "Mesafeli Satış Sözleşmesi" bağlantısına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

                   INVISIBLE HAIR PERUK VE SAÇ TASARIM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ           

                                                  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

Unvan                      : INVISIBLE HAIR PERUK VE SAÇ TASARIM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ

Adres                       : Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 386 Zümrüt Apartmanı, Kat: 3,   

                                    Daire: 5 Kadıköy/İSTANBUL

Tel                             : +90 216 489 2 555 - +90 533 359 65 64

E-posta                     : [email protected]

1.2. ALICI (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır)

Adı-Soyadı/Unvanı:

Adres                        :

Telefon Numarası  :

E-posta                     :

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu;    Müşteri’ nin, Satıcı’ ya ait internet sitesi (“shop.invisiblehairturkey.com ) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, rengi, gramaj/yoğunluğu, marka/modeli, adedi, miktarı) Satıcı’ ya ait internet sitesinde yer almakta olup, ürünün temel özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün

Adı

Ürün

Kodu

Miktar

Satış Bedeli

(KDV dahil toplam)

Vadeli Satış Bedeli

(KDV dahil toplam)

Örn

örn

Toplam Tutar     :

Teslimat Adresi        :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi            :

Sipariş Tarihi             :

Teslimat Tarihi         :

Teslimat Şekli           :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Müşteri, Satıcı’ ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’ nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin kurulmasından önce, Satıcı tarafından Müşteri’ ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Sözleşme konusu her bir ürün, en çok “4(dört)” aylık süreyi aşmamak kaydı ile Müşteri’ nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında Müşteri veya Müşteri’ nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.4aylık süre kişiye özel tasarımlar için öngörülen en uzun süre olup , sentetik ürünler siparişten itibaren 3(üç) işgünü içerisinde kargoya verilecektir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

4.3. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun (renklerde  %3’ lük ton farkı olabilmektedir) ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, Sözleşme’ den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren “3 (üç)” gün içinde Müşteri’ ye yazılı veya kalıcı verici sağlayıcısı ile bildirimde bulunacak ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tüm ödemeyi bildirim tarihinden itibaren                 “14 (ondört)” günlük süre içinde Müşteri’ ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Müşteri, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Müşteri, Sözleşme konusu ürünün Müşteri veya Müşteri’ nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Müşteri’ ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ ya ödenmemesi halinde, Müşteri sözleşme konusu ürünü “3 (üç)” gün içerisinde nakliye gideri Müşteri’ ye ait olmak üzere Satıcı’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddenin; Müşteri’nin haklılığını ispat etmesi ve  kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanıldığına ilişkin olarak 3.kişiler hakkında yasal yollara müracaat etmesi koşulu ile geçerli olacağını taraflar peşinen kabul ederler.

4.8. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler hallerinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu “3 (üç)” gün içerisinde Müşteri’ ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’ dan talep etme hakkına haizdir. Müşteri tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Müşteri’ nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört)” gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Müşteri’ nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört)” gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Müşteri, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri’ nin hesabına yansıtılmasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olması nedeniyle olası gecikmeler için Satıcı’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Satıcı’ nın, Müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, elektronik posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, elektronik posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu Sözleşme’ yi kabul etmekle Satıcı’ nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.10. Müşteri, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol edecek; kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü, kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması ve bakımı borcu, Müşteri’ ye aittir. Müşteri tarafından, Satıcı dışında başka bir yer veya firmada ürüne yönelik yaptırılan her türlü işlem; ürün açısından Satıcı’ nın sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

4.11. Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Müşteri’ ye tesliminden önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Müşteri’ den talep edebilir.   Müşteri’ nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, Satıcı tarafından istenen taleplerin 24 saat içerisinde Müşteri tarafından  karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkına haizdir.

4.12. Müşteri, Satıcı’ ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.13. Müşteri, Satıcı’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’ yi bağlayacaktır.

4.14. Müşteri, Satıcı’ ya ait internet sitesini, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.15. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’ nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 5 – FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi                        :

Telefon                      :

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1. Müşteri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren “14 (ondört)” günlük yasal süre içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Müşteri’ nin, cayma hakkını kullandığına dair bildirimi bu süre içinde Satıcı’ ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Müşteri, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir.

5.2. Sizin için özel olarak imal edilen ve gerçek saçlar kullanılarak yapılmış olan peruk, postiş, kakül vb. ürünler alelade tüketim malı olmamakla beraber, Mesafeli Sözleşmeler     Yönetmeliği’ nin 15/1-(b) hükmü doğrultusunda, TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN MAL NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, MÜŞTERİ’ NİN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Müşteri, satın almış olduğu gerçek saç kullanılarak imal edilen ürünü (peruk, postiş, kakül vb.) ancak ayıplı olması halinde iade edebilecektir.

5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, “14 (ondört)” günlük süre içinde Satıcı 'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’ nin “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” başlıklı 11. maddesi hükümleri gereğince kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  • 3. kişiye veya Müşteri’ ye teslim edilen ürünün faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası) ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
  • İade formunun doldurularak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile “eksiksiz ve hasarsız olarak” teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç “14 (ondört)” günlük süre içerisinde tahsil edilen toplam bedeli ve Müşteri’ yi borç altına sokan belgeleri Müşteri’ ye iade etmek ve “10 (on)” günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
  • Müşteri’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Müşteri kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.4. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta adresi bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Unvan    : INVISIBLE HAIR PERUK VE SAÇ TASARIM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ

Adres     : Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 386 Zümrüt Apartmanı, Kat: 3,  

                 Daire: 5 Kadıköy/İSTANBUL

Tel          : +90 216 489 2 555 - +90 533 359 65 64

E-posta : [email protected]

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Müşteri’ nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, tek kullanımlık ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile birlikte ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan sentetik peruk, postiş, kakül, tepelik vb. ürünlerin iadesi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca mümkün değildir. Kişisel bakım ürünleri, sentetik peruk, kakül, postiş vb. ürünler, ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

MADDE 7 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’ den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ

Sözleşme' nin uygulanmasından ve yorumundan doğan uyuşmazlıklarda, Bakanlıkça ilan edilen değere kadar Müşteri’ nin mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ nin yetkili olacaktır.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Müşteri, işbu Sözleşme’ nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’ nin site üzerinde, Müşteri tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR